[2] Sportivo Ameliano
4

Fulgencio Yegros [18]
0
Tổng3/0 công ty Hiển thị toàn bộ
So sánh chỉ số hiện tại
Công ty
Thời gian
1x2
Chủ thắng H Khách thắng
HDP
Chủ thắng Chấp Khách thắng
T/X
T Chấp X
Chi tiết
Crown
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
2.04 3.05 3.30
1.60 3.55 4.70
1.01 13.0 17.5
1.04 0.5 0.78
0.86 0.75 0.96
0.65 0 1.20
0.88 2.25 0.92
0.94 2.5 0.86
3.84 3.5 0.06
Mansion88
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
1.89 3.30 3.45
2.01 3.20 3.25
1.15 4.70 28.0
0.93 0.5 0.91
1.01 0.5 0.83
0.68 0 1.19
0.89 2.25 0.93
0.94 2.25 0.88
3.84 3.5 0.14
Easybets
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
1.95 3.10 3.30
1.94 3.10 3.30
1.01 13.0 18.0
0.98 0.5 0.80
0.97 0.5 0.81
0.67 0 1.19
0.82 2.25 0.95
0.80 2.25 0.98
2.60 3.5 0.22
Lịch sử vs
Trận
Thời gian
Đội chủ
Tỷ số (nửa trận) Tỷ số
Đội khách
1x2
Chủ thắng H Khách thắng
HDP
Chủ thắng Chấp Khách thắng
T/X
T Chấp X
Kết quả thi đấu
Giải hạng nhất quốc gia
21-04-19
Fulgencio Yegros
2:1 (2:1)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Kỷ lục gần đây
Trận
Thời gian
Đội chủ
Tỷ số (nửa trận) Tỷ số
Đội khách
1x2
Chủ thắng H Khách thắng
HDP
Chủ thắng Chấp Khách thắng
T/X
T Chấp X
Kết quả thi đấu
Giải hạng nhất quốc gia
21-07-17
General Caballero
2:0 (1:0)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-07-10
Sportivo Iteno
1:2 (1:1)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
Thắng lợi - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-07-06
Sportivo Ameliano
1:0 (1:0)
Rubio nu
- - -
- - -
- - -
Thắng lợi - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-27
Deportivo Santani
1:4 (0:0)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
Thắng lợi - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-23
Sportivo Ameliano
0:3 (0:2)
Guarani de Trinidad
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-20
Sportivo San Lorenzo
2:0 (1:0)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-12
Sportivo Ameliano
4:1 (4:1)
General Diaz
- - -
- - -
- - -
Thắng lợi - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-05
Independiente Luque
1:1 (1:0)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
H - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-05-30
Sportivo Ameliano
2:0 (1:0)
Resistencia SC
- - -
- - -
- - -
Thắng lợi - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-05-26
Club Fernando de la Mora
1:3 (1:0)
Sportivo Ameliano
- - -
- - -
- - -
Thắng lợi - -
Fulgencio Yegros
Trận
Thời gian
Đội chủ
Tỷ số (nửa trận) Tỷ số
Đội khách
1x2
Chủ thắng H Khách thắng
HDP
Chủ thắng Chấp Khách thắng
T/X
T Chấp X
Kết quả thi đấu
Giải hạng nhất quốc gia
21-07-18
Fulgencio Yegros
0:1 (0:0)
3 De Febrero
2.83 2.99 2.31
0.77 -0/0.5 1.05
0.97 2/2.5 0.83
Thua Thua X
Giải hạng nhất quốc gia
21-07-11
Deportivo Capiata
3:1 (1:1)
Fulgencio Yegros
1.94 3.20 3.40
0.94 0.5 0.88
0.89 2/2.5 0.91
Thua Thua T
Giải hạng nhất quốc gia
21-07-04
Fulgencio Yegros
1:3 (0:0)
General Caballero
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-27
Sportivo Iteno
1:0 (0:0)
Fulgencio Yegros
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-23
Fulgencio Yegros
0:3 (0:2)
Rubio nu
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-19
Deportivo Santani
1:1 (1:1)
Fulgencio Yegros
- - -
- - -
- - -
H - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-13
Fulgencio Yegros
1:2 (1:0)
Guarani de Trinidad
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-06-05
Sportivo San Lorenzo
2:0 (2:0)
Fulgencio Yegros
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-05-30
Fulgencio Yegros
0:0 (0:0)
General Diaz
- - -
- - -
- - -
H - -
Giải hạng nhất quốc gia
21-05-27
Independiente Luque
2:1 (0:0)
Fulgencio Yegros
- - -
- - -
- - -
Thua - -
Tình hình đội hình
Sportivo Ameliano
Bắt đầu(Trận đấu trước)
Thay thế bổ sung(Trận đấu trước)
Fulgencio Yegros
Bắt đầu(Trận đấu trước)
Thay thế bổ sung(Trận đấu trước)
Thông tin chấn thương

Tạm thời không có dữ liệu liên quan
Ba ngày tiếp theo

Sportivo Ameliano


Tạm thời không có dữ liệu liên quan

Fulgencio Yegros


Tạm thời không có dữ liệu liên quan