Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc 22/07/2021 20:30
[7] Dalian Professional Football Club
1

1
Wuhan FC (Vũ Hán) [8]
Tỷ lệ cược so sánh trực tuyến 1X2
Tổng16/16 công ty

Hiển thị toàn bộ

Công ty
Chủ H Khách
Hoàn vốn
Chủ% H% Khách%
Chỉ số Kelly
Chi tiết
Bet365
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
5.00 3.75 1.70
4.75 3.75 1.73
7.50 1.36 5.00
94.80%
94.80%
93.70%
18.96% 25.28% 55.76%
19.96% 25.28% 54.80%
12.49% 68.75% 18.74%
1.076 0.966 0.896
0.943 0.991 0.93
0.455 1.005 0.387
Macauslot
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
3.83 3.35 1.68
4.50 3.35 1.58
- - -
86.60%
86.70%
-
22.61% 25.85% 51.55%
19.27% 25.88% 54.87%
- - -
0.824 0.863 0.886
0.893 0.885 0.849
- - -
Crown
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.05 3.55 1.69
4.95 3.65 1.74
20.0 1.02 17.5
89.30%
95.20%
92.00%
22.05% 25.15% 52.84%
19.23% 26.08% 54.71%
4.60% 90.20% 5.26%
0.872 0.915 0.891
0.983 0.965 0.935
1.213 0.752 1.353
Easybets
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.00 3.50 1.74
5.00 3.70 1.74
20.0 1.02 18.0
90.10%
95.70%
92.10%
22.53% 25.74% 51.78%
19.14% 25.86% 55.00%
4.61% 90.29% 5.12%
0.861 0.902 0.917
0.993 0.978 0.935
1.213 0.752 1.392
Vcbet
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.20 3.60 1.80
4.80 3.50 1.73
15.0 1.07 13.0
93.30%
93.30%
92.70%
22.21% 25.92% 51.83%
19.44% 26.66% 53.93%
6.18% 86.64% 7.13%
0.904 0.928 0.949
0.953 0.925 0.93
0.91 0.789 1.005
Mansion88
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
3.95 3.50 1.72
4.15 3.40 1.78
9.20 1.18 7.00
89.30%
91.20%
91.00%
22.61% 25.51% 51.92%
21.98% 26.82% 51.24%
9.89% 77.12% 13.00%
0.85 0.902 0.907
0.824 0.898 0.957
0.558 0.87 0.541
10BET
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.50 3.65 1.74
4.90 3.60 1.71
27.0 1.01 24.0
93.40%
93.80%
93.60%
20.76% 25.59% 53.68%
19.14% 26.06% 54.85%
3.47% 92.67% 3.90%
0.969 0.941 0.917
0.973 0.951 0.919
1.637 0.744 1.856
188bet
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.05 3.55 1.69
4.95 3.65 1.74
18.0 1.04 15.5
89.30%
95.20%
92.50%
22.05% 25.15% 52.84%
19.23% 26.08% 54.71%
5.14% 88.94% 5.97%
0.872 0.915 0.891
0.983 0.965 0.935
1.092 0.767 1.199
Wewbet
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
3.90 3.50 1.72
5.20 3.70 1.70
12.0 1.12 9.60
89.00%
95.20%
92.60%
22.82% 25.43% 51.74%
18.31% 25.73% 56.00%
7.72% 82.68% 9.65%
0.839 0.902 0.907
1.032 0.978 0.914
0.728 0.826 0.742
18Bet
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.40 3.60 1.75
4.70 3.60 1.72
9.00 1.19 7.25
92.90%
93.30%
91.80%
21.11% 25.81% 53.09%
19.85% 25.92% 54.24%
10.20% 77.14% 12.66%
0.947 0.928 0.923
0.933 0.951 0.924
0.546 0.877 0.561
Interwetten
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.20 3.55 1.80
4.80 3.35 1.73
17.0 1.04 14.0
93.00%
92.20%
91.60%
22.14% 26.20% 51.67%
19.21% 27.52% 53.29%
5.39% 88.08% 6.54%
0.904 0.915 0.949
0.953 0.885 0.93
1.031 0.767 1.083
Ladbrokes
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.50 3.30 1.70
4.50 3.30 1.70
19.0 1.06 17.0
89.80%
89.80%
94.80%
19.96% 27.21% 52.82%
19.96% 27.21% 52.82%
4.99% 89.43% 5.58%
0.969 0.85 0.896
0.893 0.872 0.914
1.152 0.781 1.315
SNAI
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.50 3.55 1.70
4.75 3.55 1.70
- - -
91.60%
92.60%
-
20.36% 25.80% 53.88%
19.49% 26.08% 54.47%
- - -
0.969 0.915 0.896
0.943 0.938 0.914
- - -
William Hill
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.50 3.40 1.75
5.00 3.40 1.67
21.0 1.01 19.0
91.90%
91.50%
91.70%
20.42% 27.03% 52.51%
18.30% 26.91% 54.79%
4.37% 90.79% 4.83%
0.969 0.876 0.923
0.993 0.898 0.898
1.273 0.744 1.469
12bet
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.05 3.40 1.72
4.35 3.35 1.81
9.20 1.18 7.00
89.10%
92.50%
91.00%
22.00% 26.21% 51.80%
21.26% 27.61% 51.10%
9.89% 77.12% 13.00%
0.872 0.876 0.907
0.863 0.885 0.973
0.558 0.87 0.541
Sbobet
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.10 3.65 1.66
3.75 3.30 1.82
11.0 1.12 7.20
89.30%
89.40%
89.10%
21.78% 24.47% 53.80%
23.84% 27.09% 49.12%
8.10% 79.55% 12.38%
0.882 0.941 0.875
0.744 0.872 0.978
0.667 0.826 0.557
Giá trị nhất
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
5.00 3.75 1.80
5.20 3.75 1.82
9.20 1.36 9.60
94.80%
95.70%
94.80%
22.82% 27.21% 55.76%
23.84% 27.61% 56.00%
12.49% 92.67% 18.74%
1.076 0.966 0.949
1.032 0.991 0.978
1.637 1.005 0.917
Giá trị nhỏ nhất
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
3.83 3.30 1.66
3.75 3.30 1.58
11.0 1.01 13.0
86.60%
86.70%
89.10%
18.96% 24.47% 51.55%
18.30% 25.28% 49.12%
3.47% 68.75% 3.90%
0.824 0.85 0.875
0.744 0.872 0.849
0.455 0.744 0.896
Giá trị trung bình
Ban đầu Trực tuyến Bóng lăn
4.23 3.52 1.72
4.69 3.51 1.73
13.4 0.96 11.3
90.90%
92.80%
83.30%
21.47% 25.79% 52.77%
19.78% 26.44% 53.80%
6.20% 86.42% 7.36%
0.911 0.908 0.908
0.931 0.927 0.927
0.814 0.711 0.875