Vasco da Gama Youth
0

0
CR Flamengo RJ Youth
Tỷ lệ cược so sánh trực tuyến 1X2
Tổng11/11 công ty

Hiển thị toàn bộ

Công ty
Chủ H Khách
Hoàn vốn
Chủ% H% Khách%
Chỉ số Kelly
Chi tiết
Bet365
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
90.00%
90.00%
92.10%
36.73% 27.27% 36.00%
36.00% 27.27% 36.73%
4.85% 90.29% 4.85%
0.871 0.941 0.899
0.851 0.973 0.895
2.046 0.756 2.866
Crown
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
87.10%
86.90%
87.10%
34.16% 28.10% 37.71%
35.04% 29.06% 35.91%
26.00% 33.89% 40.14%
0.906 0.884 0.83
0.844 0.881 0.884
0.361 1.906 0.327
Easybets
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
87.30%
87.00%
87.10%
33.58% 28.16% 38.29%
35.08% 29.00% 35.95%
9.90% 77.08% 13.00%
0.924 0.884 0.819
0.844 0.884 0.884
0.947 0.838 1.011
Vcbet
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
90.90%
91.40%
90.70%
41.32% 28.41% 30.30%
31.74% 31.74% 36.56%
12.96% 69.77% 17.28%
0.782 0.912 1.078
0.98 0.849 0.913
0.754 0.964 0.792
Mansion88
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
89.30%
89.40%
86.80%
34.48% 28.81% 36.75%
34.65% 29.31% 36.05%
14.23% 66.26% 19.51%
0.921 0.884 0.873
0.878 0.899 0.906
0.657 0.971 0.671
10BET
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
89.10%
90.20%
88.10%
41.44% 27.84% 30.72%
31.10% 32.80% 36.08%
8.60% 80.09% 11.37%
0.764 0.912 1.042
0.987 0.811 0.913
1.104 0.816 1.169
188bet
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
87.00%
87.20%
86.90%
33.72% 28.06% 38.16%
34.60% 28.13% 37.26%
9.76% 78.29% 11.90%
0.917 0.884 0.819
0.857 0.914 0.854
0.958 0.823 1.101
Wewbet
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
87.10%
87.20%
87.10%
34.16% 28.10% 37.71%
34.60% 28.13% 37.26%
11.03% 74.44% 14.52%
0.906 0.884 0.83
0.857 0.914 0.854
0.851 0.868 0.905
18Bet
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
92.40%
86.70%
88.90%
34.87% 28.88% 36.24%
34.68% 28.43% 36.89%
8.89% 77.98% 13.17%
0.942 0.912 0.917
0.851 0.899 0.858
1.077 0.845 1.018
Ladbrokes
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
89.30%
88.90%
95.80%
32.47% 31.11% 36.45%
32.33% 30.66% 37.04%
2.34% 91.24% 6.39%
0.978 0.818 0.881
0.936 0.855 0.876
4.414 0.779 2.263
12bet
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
89.30%
89.10%
87.00%
34.08% 28.81% 37.05%
34.40% 29.70% 35.93%
9.89% 76.32% 13.81%
0.931 0.884 0.866
0.881 0.884 0.906
0.947 0.845 0.95
Giá trị nhất
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
92.40%
91.40%
95.80%
41.44% 31.11% 38.29%
36.00% 32.80% 37.26%
26.00% 91.24% 40.14%
0.978 0.941 1.078
0.987 0.973 0.913
4.414 1.906 0.899
Giá trị nhỏ nhất
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
87.00%
86.70%
86.80%
32.47% 27.27% 30.30%
31.10% 27.27% 35.91%
2.34% 33.89% 4.85%
0.764 0.818 0.819
0.844 0.811 0.854
0.361 0.756 0.83
Giá trị trung bình
TL ban đầu TL hiện tại Bóng lăn
- - -
- - -
- - -
89.40%
88.70%
100.60%
35.52% 28.61% 35.86%
34.00% 29.46% 36.57%
8.44% 78.82% 12.77%
0.895 0.891 0.896
0.888 0.887 0.886
1.283 0.946 1.188