Brazilian Youth Championship 22/07/2021 21:00
Vasco da Gama Youth
0

0
Flamengo Youth
Tỷ lệ cược so sánh trực tuyến T/X
Tổng13/13 công ty

Hiển thị toàn bộ

Công ty
Ban đầu
Chủ Chấp Khách
Trực tuyến
Chủ Chấp Khách
Bóng lăn
Chủ Chấp Khách
Chi tiết
Bet365
0.88 2.25 0.93
0.93 2.25 0.88
0.97 1.5 0.82
Crown
0.95 2.25 0.75
0.71 2.0 0.99
0.87 1.5 0.83
Easybets
0.99 2.25 0.84
0.93 2.25 0.89
0.87 1.5 0.83
Vcbet
0.80 2.25 0.98
0.90 2.25 0.89
2.15 0.5 0.36
Mansion88
0.92 2.25 0.88
0.99 2.25 0.81
4.00 0.5 0.11
10BET
0.82 2.25 0.89
0.92 2.25 0.80
0.83 1.5 0.68
188bet
0.88 2.25 0.82
0.72 2.0 0.98
0.90 1.5 0.80
Wewbet
0.89 2.25 0.84
0.90 2.25 0.83
2.09 0.5 0.20
18Bet
0.97 2.5 0.78
0.95 2.25 0.78
3.58 0.5 0.14
Ladbrokes
1.10 2.5 0.67
1.15 2.5 0.61
2.70 2.5 0.25
William Hill
1.20 2.5 0.62
1.20 2.5 0.62
- - -
12bet
0.92 2.25 0.88
1.01 2.25 0.79
3.33 0.5 0.14
Sbobet
0.95 2.25 0.85
0.89 2.25 0.91
5.26 0.5 0.05
Giá trị nhất
1.20 2.5 0.98
1.20 2.5 0.99
5.26 2.5 0.83
Giá trị nhỏ nhất
0.80 2.25 0.62
0.71 2.0 0.61
0.83 0.5 0.05